C Företaget Cmart Förskola

I samarbete med förskollärare

Tillsammans med oss kan förskollärare starta upp och drifta barnomsorg. Vi bidrar med resurser och en lång och bred erfarenhet av företagande och barnomsorg. Du bidrar med ett brinnande intresse för barnomsorg och en vilja att forma förskolan utifrån dina pedagogiska ambitioner och mål.

Intresseanmälan

Ett Cmart sätt att driva framtidens förskola!

Samarbete

Som utbildad pedagog kan du  starta förskola i samarbete med oss. Du får stort inflytande över förskolan. C Företaget tar hand om ekonomi, administration, pedagogiskt stöd och är huvudman.

Ekonomi

Du får full insyn i verksamhetens ekonomi och bestämmer tillsammans med oss vilka investeringar förskolan behöver  för att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö för barnen.

Inriktning

Du väljer en egen verksamhetsinriktning efter dina mål, intressen och pedagogiska grundtanke. Samtidigt får du pedagogiskt stöd genom vårt material som säkerställer att vi uppfyller kvalitetskraven för förskolan.