C FÖRETAGET

Cmart Förskola

Tillsammans med oss kan förskollärare starta upp och drifta barnomsorg. Vi bidrar med resurser och en lång och bred erfarenhet av företagande och barnomsorg. Du bidrar med ett brinnande intresse för barnomsorg och en vilja att forma förskolan utifrån dina pedagogiska ambitioner och mål.

.

Samarbete

Som utbildad pedagog kan du  starta förskola i samarbete med oss. Du får stort inflytande över förskolan. C Företaget tar hand om ekonomi, administration, pedagogiskt stöd och är huvudman.

Adress: C Företaget, Geijersgatan 34, 752 26 Uppsala
Telefon: 070-792 09 33, 070-830 25 82
E-post: cmartforskola@cforetaget.se

Ekonomi

Du får full insyn i verksamhetens ekonomi och bestämmer tillsammans med oss vilka investeringar förskolan behöver  för att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö för barnen.

Inriktning

Du väljer en egen verksamhetsinriktning efter dina mål, intressen och pedagogiska grundtanke. Samtidigt får du pedagogiskt stöd genom vårt material som säkerställer att vi uppfyller kvalitetskraven för förskolan.

Cmart Support

Ett inköpskoncept helt & hållet utformat för de behov av produkter & tjänster som fristående förskolor har. Urval av leverantörer, produkter & tjänster baseras på faktiska inköpsdata från 8 fristående förskolor i Uppsala under tre års tid!

För närvarande har vi ramavtal med ett flertal väletablerade branschaktörer och fler relevanta leverantörer är på gång inom den närmaste framtiden. Allt under temat:

RÄTT PRODUKTER – RÄTT TJÄNSTER – RÄTT PRISER – RÄTT KVALITET

Vi söker dig som

Har förskollärarutbildning
Brinner för kvalitativ barnomsorg
Är ansvarstagande
Vill utvecklas
Vill ha ett stort inflytande i verksamheten
Vill vara med och forma en förskola från grunden

Om oss

C Företaget tror på människors kraft att driva egen verksamhet efter sina idéer och mål. Genom att förenkla för individer att bedriva en verksamhet har vi blivit ett alternativ till att starta eget företag. C Företaget startade år 2002 med konceptet att anställa personer med en egen affärsidé. Denna grundidé byggde vi vidare på och 2008 anslöt sig en grupp dagbarnvårdare i Uppsala kommun, vilket blev starten för vårt unika koncept för dagbarnvårdare. Vår första förskola tog vi över 2009. Idag bedriver C Företaget åtta förskolor samt en öppen förskola i Uppsala län. Vi har även samarbete med 80 dagbarnvårdare runt om i landet. Vi har ett kompetent arbetslag med förskollärare, ekonomer, socionomer, beteendevetare och IT-tekniker. C Företaget arbetar med kvalité som fokus och genom vårt kooperativa förhållningssätt ser vi vinst som medel snarare än mål.